Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού & Δικτύων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού & Δικτύων

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων  έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό λειτουργίας των υπαγομένων σ’ αυτήν Διευθύνσεων.

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων  συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:

- Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

- Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Περιφερειακές Διευθύνσεις Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Σύρου, Ρόδου και  Λήμνου ως προς τα  Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η

Αικατερίνη Φωτιάδου (Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης)

Τηλέφωνα

+30 2251036110
+30 2251036111

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg