Είστε εδώ

Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης | Αθήνα

Το Γραφείο λειτουργεί ως διανησιωτική μονάδα οργάνωσης διοίκησης και υποστήριξης διοικητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και άλλων έργων του ιδρύματος λόγω της ελλιπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των νησιωτικών μονάδων του Ιδρύματος.

Στελέχωση

Νίκη Κασκαμπά
Χριστίνα Μακρή
Δημήτρης Παντελεάκης
Αγγελική Παριανού

Τηλέφωνα

+30 2106492000

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης, Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα

E-mail

Fax

+30 2106492029

Current Style: Βασικό