Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας.
Χρόνος διεξαγωγής έρευνας: Μάρτιος 2024 – Απρίλιος 2024
Συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ιδρύματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg