Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας.
Χρόνος διεξαγωγής έρευνας: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος του 2022
Συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ιδρύματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg