Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας.
Χρόνος διεξαγωγής έρευνας: Φεβρουάριος 2023 – Μάρτιος 2023
Συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ιδρύματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg