Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές

Μετεγγραφές

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Την υπ’ αριθμ. 77888/Ζ1/30.06.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022» (ΦΕΚ 2877/Β/01.07.2021) θα τη βρείτε εδώ.

Current Style: Βασικό

espa.jpg