Κανονισμοί Πανεπιστημίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κανονισμοί Πανεπιστημίου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 155/2009, ΦΕΚ 197/01.10.2009 τ.Α΄)

Η δομή και σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η λειτουργία και οι διαδικασίες ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης και των Ειδικών Επικουρικών (προς τα Όργανα) Επιτροπών, εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιγράφει τις κατηγορίες Προσωπικού και τα καθήκοντά τους. Εξειδικεύει επίσης ζητήματα σπουδών και φοίτησης, Τίτλων τιμής, εθιμοτυπίας και σειρά άλλων ζητημάτων ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ιδρυματικός Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Με τον παρόντα Ιδρυματικό Κανονισμό Διεξαγωγής Εξετάσεων κωδικοποιούνται οι απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής αδιάβλητων εξεταστικών διαδικασιών.

 

Current Style: Βασικό

espa.jpg