Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος: Δάσκαλος - Δασκάλα
Διάρκεια Σπουδών: 4 έτη

4ο Πεδίο

ΡΟΔΟΣ

Ιστοσελίδα Τμήματος: www.pre.aegean.gr

Αντικείμενο του Τμήματος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) συνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο μεθόδου και κατανόησης της εκπαιδευτικές διαδικασίας και των παιδαγωγικών μεθόδων, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων και στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής.

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδώνεδώ

Κατευθύνσεις

 • Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές - Ανθρωπιστικές Επιστήμες & η Διδακτική τους
 • Θετικές Επιστήμες - Νέες Τεχνολογίες & η Διδακτική τους
 • Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία - Λαογραφία & η Διδακτική τους  

Προφίλ υποψήφιου φοιτητή

Ο βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να έχει συνέχεια στραμμένη την προσοχή του στους μαθητές. Κατ’ επέκταση ο δάσκαλος οφείλει να διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως επικοινωνιακές ικανότητες, μεταδοτικότητα, υπομονή, αγάπη για τα παιδιά, δημιουργικότητα να είναι ενθαρρυντικός και να διατηρεί τις ισορροπίες μέσα στη τάξη.

Γνώσεις που λαμβάνονται

 • Ειδική Αγωγή
 • Παιδαγωγική Θεωρία
 • Θεωρίες Μάθησης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Κλινική & Γνωστική Ψυχολογία
 • Διδακτική Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • Αγωγή Κωφών
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία γλώσσας
 • Παραγωγή Διδακτικού υλικού
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Προφίλ αποφοίτου

Με την απόκτηση Πτυχίου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  οι βασικές δεξιότητες που αποκτούν οι  εκπαιδευτικοί είναι οι ακόλουθες :

 • Να κατανοούν την εκπαίδευση ως έναν από τους βασικότερους θεσμούς από εκείνους που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών και μετασχηματισμών.
 • Να ανασχηματίζουν τις αντιλήψεις τους για την εκπαίδευση: από ελληνοκεντρικές να τις εμπλουτίζουν με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο παράδειγμα σε ομόκεντρους κύκλους.
 • Να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να διαπραγματεύονται μείζονα κοινωνικά ζητήματα διαμέσου της συσχέτισης με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις & Οργανισμούς: Ένας απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης μπορεί να απασχοληθεί σε εκδοτικούς οίκους για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, σε κατασκηνώσεις, σε μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες (Τμήμα Φύλαξης Απασχόλησης Παιδιών), σε μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, σε παιδικά μουσεία, στα παιδικά χωριά SOS, σε υπηρεσίες οργανισμούς, ως Στελέχη διοίκησης & εποπτείας της εκπαίδευσης, καθώς και σε Ιδιωτικά σχολεία.  

Δεν  απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο τομέα σε

Εκπαιδευτικός: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α/βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολό τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της Α/βάθμιας εκπαίδευσης.

Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί: Ένας απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης μπορεί να απασχοληθεί σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (πχ σε δήμους), σε παιδικούς σταθμούς, σε Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας.

ΠΕ στο οποίο ανήκει

Κλάδος Δασκάλων ΠΕ 70

Κλάδος Ειδικής Αγωγής ΠΕ 71

Current Style: Βασικό

espa.jpg