Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Μυτιλήνης

Μεριμνά για τον εξοπλισμό της Πανεπιστημιακής Μονάδας που αφορά σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή, υπολογιστική υποδομή και υποδομές τηλεδιασκέψεων βάσει των οδηγιών και υπό τον συντονισμό της αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την υποστήριξη διανησιωτικών υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα που αφορούν στην χρήση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, φωνής και τηλεδιάσκεψης. Υποστηρίζει τα εργαστήρια πληροφορικής γενικής χρήσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

HELP DESK

Τηλέφωνο: 2251036166

email: helpdesk@lesvos.aegean.gr

Στελέχωση

Ελένη Σάββα
Δημήτρης Καμπάνης
Δημητρία Βερρή

Προϊστάμενος/η

Βασίλειος Βγενάς

Τηλέφωνα

+30 2251036941
+30 2251036944
+30 2251036943
+30 2251036946

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81132 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036949

Current Style: Βασικό