Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Σύρου

Μεριμνά για τον εξοπλισμό της Πανεπιστημιακής Μονάδας που αφορά σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή, υπολογιστική υποδομή και υποδομές τηλεδιασκέψεων βάσει των οδηγιών και υπό τον συντονισμό της αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την υποστήριξη διανησιωτικών υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα που αφορούν στην χρήση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, φωνής και τηλεδιάσκεψης. Υποστηρίζει τα εργαστήρια πληροφορικής γενικής χρήσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

HELP DESK

Τηλέφωνο: 2281097166

email: helpdesk@syros.aegean.gr

Στελέχωση

Γιώργος Πυρουνάκης

Προϊστάμενος/η

Κυριάκος Ζερβουδάκης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2281097166
+30 2281097043
+30 2281097047

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, 84100 Σύρος

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg