ανάθεση διάφορων υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση διάφορων υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης

Μυτιλήνη 28/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω Υπηρεσιών:

Α. Συναρμολόγηση μεταλλικών ραφιών ( Dexion) με κωδικό cpv 39100000-3 προϋπολογισμού με ΦΠΑ 250€

B. Μεταφορά και τοποθέτηση αρχείων Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με κωδικό cpv 63520000-0 προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350€

Γ. Μεταφορά υλικών σε Μυτιλήνη Λόφος Πανεπιστημίου με κωδικό CPV 60000000- 8 προϋπολογισμού με ΦΠΑ 186,00€ για την κάλυψη των αναγκών του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 786,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με το γραφείο Ταμείου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών

Λόφος Πανεπιστημίου αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκογλου Μενέλαος τηλ επικοινωνίας 22510 36188 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: mkyriak@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Νοε 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg