Ανάθεση προμήθειας ειδών ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάθεση προμήθειας ειδών ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση προμήθειας   των  παρακάτω ειδών ηλεκτρολ. Υλικού :

Α/Α

Είδος

τεμάχια

1

Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY A05VV-F PVC 3X6mm² Λευκό

8 m

2

Βιομηχανική πρίζα 3P 32A Μπλε IP44

2

3

Μπάρα ουδετέρου με μόνωση 12P 6X9

1

4

Μπάρα γείωσης με μόνωση 12P 8X12

1

 

για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κής μονάδας  Μυτιλήνης .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω   προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 25,64€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 4,36 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα    2  -9 -2019  και ώρα 9η πμ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Αυγ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg