ανάθεση των Υπηρεσιών (με υλικά ) Βελτιστοποίησης Υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης (ΠΜΜ) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών (με υλικά ) Βελτιστοποίησης Υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης (ΠΜΜ)

Μυτιλήνη, 02/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των Υπηρεσιών  (με  υλικά ) Βελτιστοποίησης Υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης (ΠΜΜ).  

 Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την Παροχή των ανωτέρω  Υπηρεσιών (με υλικά)  ανέρχεται στο ποσό των 5982,90  €  πρό ΦΠΑ,  7.000,00 € Συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 17 %.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη,   7η -6ου -2022 και ώρα 09:00  π.μ. , αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος .   

Πληροφορίες , από το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   ή gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Ιουν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg