ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  Καρλόβασι 1/10/2019                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου, στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών  συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των  δώδεκα (12) μηνών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για δώδεκα (12) μήνες είναι 7.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς,  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του περιφερειακού τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Κατσίκα (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Current Style: Βασικό

espa.jpg