Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2019 του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2019 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2019 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 18 Μαΐου 2020, αναρτήθηκαν, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων, της υπ’ αρ. ΣΟΧ2/2019 Ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι οριστικοί πίνακες  απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 
Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 5 νούμερα είναι τα πέντε τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 

Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Βασιλόπουλος  Πέτρος του Γεωργίου με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧ10587, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΒΑΠΓ10587

Σε περίπτωση δυο επωνύμων ή δυο ονομάτων ή δυο πατρωνύμων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας.

Σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΑΜΚΑ στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, τα 5 ψηφία είναι XXXXX.

 

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων ->

Λήμνος: 100 Λήμνος οριστικό

Ρόδος (8ωρης απασχόλησης): 101_Ρόδος 8ωρο

Ρόδος (4ωρης απασχόλησης): 102_Ρόδος 4ωρο

Σύρος: 103 Σύριος 4ωρο

 

Πίνακας απορριπτέων: Απορριπτέοι

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg