ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμό τόπων ψηφοφοριών για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμό τόπων ψηφοφοριών για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg