Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Λέσβος

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Μυτιλήνη  της Λέσβου, ιδρύθηκε το 1989. Αποτελείται από τέσσερα Τμήματα.

  • Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΦΕΚ ίδρυσης 31/20.03.1984)
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας  (ΦΕΚ ίδρυσης 166/16.06.1989)
  • Τμήμα Γεωγραφίας (ΦΕΚ ίδρυσης 166/16.06.1989)
  • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (ΦΕΚ ίδρυσης 72/10.03.2000)

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο έρευνας με 9 μεταπτυχιακά προγράμματα και 28 ερευνητικά εργαστήρια. Σήμερα ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών της Σχολής ανέρχεται στους 2640 (2.280 προπτυχιακοί φοιτητές, 190 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 170 υποψήφιοι διδάκτορες). Μέσω αυτού του ερευνητικού δικτύου η Σχολή προσπαθεί να ανταποκριθεί σε όλο τα φάσμα των κοινωνικών επιστημών, δηλαδή στην μελέτη όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης της κοινωνίας.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων, η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από την έρευνα και την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας στους φοιτητές, καθώς και η ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών, τόσο μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής, όσο και με άλλα  Πανεπιστήμια, ελληνικά και ευρωπαϊκά, έκφραση της εξωστρέφειας που την διακρίνει.

Παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο της Σχολής.

Η Σχολή διοργανώνει, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (πχ Ευρωπαϊκή Ένωση, UNESCO), δημόσιους φορείς εθνικής και τοπικής εμβέλειας (πχ Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  Λέσβου),  ποικίλες εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κ.α. Οι επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Σχολής αποτελούν κομμάτι της τοπικής ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια & Θεμελιώδη Δικαιώματα, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. Συνέπεια αυτού του ενδιαφέροντος είναι οι 40 εγγραφές επιστημόνων, που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο σε πεδία όπως η εκπαίδευση, οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, η δικαιοσύνη, τα ελεύθερα επαγγέλματα, κλπ. Μετά από δύο χρόνια ουσιαστικής συμμετοχής και παρακολούθησης οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα -και μετά από εξετάσεις-  να αποκτήσουν την Βεβαίωση Φοίτησης Jean Monnet.

Ειδικότερα, στην Σχολή αναπτύσσονται από το 2002 ερευνητικές και παιδαγωγικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάδειξη των ευρωπαϊκών σπουδών. Πρόκειται για μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία με κύριο στόχο την προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας και του Πανεπιστημίου μέσα από δράσεις που αναφέρονται στην ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, στην δημοκρατική διακυβέρνηση του κοινού ευρωπαϊκού χώρου και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που γνωρίζει η ευρωπαϊκή περιφέρεια μέσα από τις χρηματοδοτικές δράσεις της ΕΕ.

Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται οι Ευρωπαϊκές Έδρες Jean Monnet (κάτοχος των οποίων είναι ο καθηγητής Π. Γρηγορίου), τα ευρωπαϊκά μαθήματα (Jean Monnet European modules), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Jean Monnet Πλουραλισμός, Διακυβέρνηση και Δι-εθνικότητα στην Ευρώπη, www.govunet.eu.

Στην δικαιοδοσία της ανήκει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Βορείου Αιγαίου, www.europedirect-northaegean.gr.

Στις συνέργειες του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct με την τοπική κοινωνία ανήκει και η πρόσφατη ενημερωτική δράση για το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο (10 προτεραιότητες Juncker) που έχει τύχει ιδιαίτερης υποδοχής από τους τοπικούς φορείς.

Στις παραπάνω πρωτοβουλίες σημειώνουμε επίσης την διεθνώς αναγνωρισμένη πολύχρονη δράση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Γεωπάρκου του Σιγρίου, που τελεί υπό την αναγνώριση και προστασία της UNESCO, και είναι αποτέλεσμα του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του συναδέλφου, Καθηγητού Νίκου Ζούρου (Τμήμα Γεωγραφίας), www.petrifiedforest.gr & www.lesvosmuseum.gr.

Η διαχείριση του Μουσείου Tériade, museumteriade.gr, που βρίσκεται στην περιοχή Βαρειάς Μυτιλήνης, από τον Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας) αποτελεί ένα ακόμη σημείο θετικό πρόσημο για την Σχολή, αφού το Μουσείο αυτό με την μεγάλης αξίας συλλογή έργων εικαστικής τέχνης που περιλαμβάνει κατέχει πλέον την θέση αναγνωρισιμότητας που του αξίζει.

Το μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα

Στους προσανατολισμούς της Σχολής, λόγω και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει, ανήκει και η μελέτη των μεταναστευτικών/ προσφυγικών ζητημάτων, που έχουν ανακύψει στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και ειδικότερα του Αιγαίου, μετά την κλιμάκωση της κρίσης σε Συρία και Ιράκ. Πρόκειται για μια δι-επιστημονική προσέγγιση (ανθρωπολογική, ιστορική, γεωπολιτική, νομική, θεσμική, κοινωνική, οικονομική) που καλλιεργείται από πολλούς συναδέλφους της Σχολής, με ιδιαίτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Κομβικής σημασίας είναι το έργο που παράγεται περί το αντικείμενο αυτό από τις ερευνητικές ομάδες υπό την καθοδήγηση των  Καθηγητών Ε. Παπαταξιάρχη (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας), Σ. Χτούρη, Κ. Ρόντο, Ν. Ναγόπουλο και Μ. Ψημίτη (Τμήμα Κοινωνιολογίας), Δ. Μπάλλα, Ηλ. Πετράκου, Ι. Χωριανόπουλο και Γ. Σιδηρόπουλο (Τμήμα Γεωγραφίας).

Προτεραιότητα δίνεται και μέσω ειδικών προγραμμάτων υποδοχής προσφύγων πανεπιστημιακών και φοιτητών, http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34.

Άξιες λόγου είναι και όλες οι πολυάριθμες ερευνητικές και επιστημονικές δράσεις, που παράγονται από τα Εργαστήρια των Τμημάτων της Σχολής και που έχουν τύχει ειδικής αναγνώρισης από διεθνείς ή εθνικούς φορείς και οργανισμούς έρευνας μέσω των χρηματοδοτήσεων που τους προσφέρονται για την υλοποίηση τους.

Στη δικαιοδοσία της Σχολής ανήκουν και τα οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς.  Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα του, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του σε τοπικό επίπεδο, προσφέρει μαθήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένης ήδη από το 2004, http://www1.aegean.gr/international/greek-courses.html.

Τμήματα

Κοσμήτορας

Νικόλαος Ζούρος - Καθηγητής

Γραμματεία

Αγγελική Λουίζου

Τηλέφωνα

+30 2251036180

E-mail

Secr-sch-kep@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg