Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021
  2. Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ  (2.12.2019)
  3. Αίτηση ΣΟΧ 8

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 27 Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Μαρτίου 2021

 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα καθορισθεί μετά τη δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 στον ημερήσιο τύπο

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Φεβ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg