απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών και εγκατάσταση-αντικατάσταση αυτών στην Πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών και εγκατάσταση-αντικατάσταση αυτών στην Πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην με  απ’  ευθείας ανάθεση,  

Α.

Προμήθειας: 2 Ρελέ ισχύος τετραπολικά 4P / 800 Α, για τον Πίνακα Μεταγωγής Η/Ζ – ΔΕΗ , 2 Πηνία 220 Volt , 1 Μηχανική Μανδάλωση , 8 Καλώδια ηλεκτροσυγκόλλησης διατομής Φ.120 mm, μήκους 140 cm με  ακροδέκτες   κος  Φ.120-12  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  2.800,00 €   πλέον ΦΠΑ 17%   και

Β.

Στην  εγκατάσταση-αντικατάσταση  των ως άνω υλικών στον  Πίνακα αυτόματης μεταγωγής του Η/Ζ , του κτηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του οποίου θα προΐσταται έμπειρος Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης με το ανάλογο πτυχίο.

Η προ υπολογιζόμενη  δαπάνη των υπηρεσιών  ανέρχεται στο ποσό των    600,00 €   πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι

Σύνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη   υλικών και εργασιών =  2.800,00 € + 600,00 €  = 3.400,00 €  πλέον του  ΦΠΑ 17 % (578,00 €) .

Η ως άνω δαπάνη,  θα καλυφθεί από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου οικονομικού  έτους  2018.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,για την προμήθεια και τοποθέτηση των ως άνω υλικών  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα   30 -07 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Ιουλ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg