Δεύτερος Κύκλος Επιχειρηματικής Ανακάλυψης-Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δεύτερος Κύκλος Επιχειρηματικής Ανακάλυψης-Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου.

Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης – Δεύτερος Κύκλος Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Σας προσκαλούμε στη Θεματική Ημερίδα Εργασίας, για την εξειδίκευση δράσεων στους τομείς της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 με τίτλο:

 «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας»

 «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / καινοτομικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων»

 «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς τις RIS 3 (αγροδιατροφή, φύση, πολιτισμός & τουρισμός)»

Η ημερίδα υλοποιείται με τη συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και του Επιμελητηρίου Λέσβου στις: 9/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Επιμελητήριο Λέσβου (Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης», Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη, Λέσβος).

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα)

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg