Δημόσιες Ερευνητικές Υποδομές ΠΕΠ Β. Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δημόσιες Ερευνητικές Υποδομές ΠΕΠ Β. Αιγαίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσιες Ερευνητικές Υποδομές ΠΕΠ Β. Αιγαίου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 στην έδρα του Ιδρύματος, στη Μυτιλήνη (και μέσω τηλεδιάσκεψης) ενημερωτική εκδήλωση επιχειρηματικής ανακάλυψης στο αντικείμενο των «Δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών» με τη συμμετοχή εκπροσώπων και μελών της ερευνητικής κοινότητας του Βορείου Αιγαίου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές υποδομές που έχουν ήδη αναπτυχθεί μέσω χρηματοδότησης της γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο και μέσω χρηματοδότησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου σε περιφερειακό επίπεδο και οι προοπτικές που αυτές διανοίγουν για περαιτέρω χρηματοδότησή στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και δη στο πλαίσιο επερχόμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις ερευνητικές υποδομές.

Μέσα από τις επιμέρους τοποθετήσεις και την συζήτηση που διεξήχθη αναδείχθηκε το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποτελεί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο έχει θέσει πολύ υψηλά ως προτεραιότητα, τη προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας και αναπτύσσει πολυσχιδείς ερευνητικές δραστηριότητες, που συνδέονται άμεσα με τους άξονες προτεραιότητας της εθνικής και ειδικότερα της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση. Επιπρόσθετα κατέστη σαφές ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά  στη διαδικασία εντοπισμού, ανάπτυξης και εξειδίκευσης των στρατηγικών περιοχών στις οποίες μπορούν να επικεντρώνουν οι επενδύσεις στην καινοτομία, στο Βόρειο Αιγαίο

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καμπούρης, ο Προϊστάμενος κ. Πλακωτάρης και τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ανέπτυξαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων με στόχο την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή/και επέκταση ή/και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  και η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία και το διάλογο, βασιζόμενοι στη κοινή στόχευση τους αναφορικά με την ανάπτυξη και προαγωγή της ερευνάς και της καινοτομίας, που μπορεί να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη συνολικά.

          Η Πρυτάνισσα

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Ιουν 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg