διακήρυξη ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤ/ΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕρ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗρωση 12ετίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

διακήρυξη ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤ/ΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕρ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗρωση 12ετίας

Current Style: Βασικό

espa.jpg