Διακήρυξη και Περίληψη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2025 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διακήρυξη και Περίληψη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2025

Current Style: Βασικό

espa.jpg