Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3440/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού των Παν/κών μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Παν/μίου Αιγαίου για το έτος 2017 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3440/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού των Παν/κών μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Παν/μίου Αιγαίου για το έτος 2017

Μυτιλήνη 04/07/2017: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του με αριθμ.3440/2017 συνοπτικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται η Τετάρτη 05/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

06.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3440 /06.06.2017

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3440/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017.  

Μυτιλήνη 28/06/2017: Αναβολή διεξαγωγής του με αριθμ.3440/2017 συνοπτικού διαγωνισμού λόγω κατάληψης του κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιουν 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg