Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 20 23 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 20 23

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Δεκ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg