Δικτύωση φορέων και δομών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενάντια στην έμφυλη βία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δικτύωση φορέων και δομών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενάντια στην έμφυλη βία

«Δικτύωση φορέων και δομών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενάντια στην έμφυλη βία»

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε κλειστή διαδικτυακή συνάντηση ομάδας εργασίας με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης [e- Aegean CulTour -Art & Action Network]: «Δίκτυο Τέχνης και συμμετοχικής δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού» με στόχο την δικτύωση των φορέων και των δομών που λειτουργούν στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου.

Οι εργασίες της συνάντησης ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονικά Υπεύθυνο της Ερευνητικής Υποδομής [e-Aegean CulTour] «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό», καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στην ομάδα εργασίας με συντονίστρια την καθηγήτρια Ψυχολογίας Αναστασία Ζήση συμμετείχαν η Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, μέλη των Επιτροπών Ισότητας Φύλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Δήμου Λήμνου, λειτουργοί των Συμβουλευτικών Κέντρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών της Μυτιλήνης και του Δήμου Χίου, λειτουργός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σάμου και εκπρόσωπος της Διοτίμα «Κέντρο Ερευνών για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα» από το τοπικό τμήμα της οργάνωσης στην Μυτιλήνη.

Η ομάδα εργασίας πλαισιώθηκε από την ομιλία για θέματα οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών-επιζωσών έμφυλης βίας, κ. Λίνας Τσαλταμπάση, Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας, η οποία μετέφερε την εμπειρία του ΣΕΓΕ από την πρωτοβουλία www.kamiamoni.gr

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας  συνοψίζονται σε 5 σημεία :

  1. η ενημέρωση των πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων στα νησιά (χωριά λίγων κατοίκων, ορεινές περιοχές κ.α.) σχετικά με τα μέτρα προστασίας και υποστήριξης των γυναικών που βιώνουν βία, συνίσταται ως επιτακτική ανάγκη
  2. οι εκπαιδευτικές δράσεις εξειδίκευσης που θα στοχεύουν τα στελέχη των κοινωνικών δομών των Δήμων, των συμβουλευτικών κέντρων και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας για θέματα φεμινιστικής ψυχολογικής στήριξης και νομικών υπηρεσιών, συνιστά τη βέλτιστη πρακτική η οποία πρέπει να υιοθετηθεί
  3. η υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά και τα αστικά κέντρα της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου, για θέματα ενδο-οικογενειακής βίας και γυναικείας ενδυνάμωσης, παρουσιάζεται ως επιτακτική ανάγκη
  4. η υλική στήριξη των γυναικών-επιζωσών βίας και επομένως η θέσπιση ενός οικονομικού βοηθήματος για τις γυναίκες που πασχίζουν να σπάσουν τον κύκλο της βίας και της κακοποίησης, αποτελεί άμεση προτεραιότητα
  5. οι χρηματοδοτήσεις που προσφέρονται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για την απασχόληση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι κρίσιμο να αξιοποιούνται από τους/τις εργοδότες/τριες καθώς και να διερευνηθεί περαιτέρω η ανάγκη λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας για τα νησιά της Χίου και της Λήμνου.

Οι εργασίες της πολύ-νησιωτικής αυτής συνάντησης ολοκληρώθηκαν με την ιδέα δημιουργίας ενός συμμετοχικού φεστιβάλ έμφυλης ισότητα, στο οποίο η Τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη των θεμάτων, την ενδυνάμωση των δικτύων, την ενημέρωση και την συνηγορία των ευάλωτων ομάδων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» - MIS 5047046, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020  και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Φεβ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg