Εκδήλωση Πανεπιστημίου Αιγαίου με Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εκδήλωση Πανεπιστημίου Αιγαίου με Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Εκδήλωση Πανεπιστημίου Αιγαίου με Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

 

Στο πλαίσιο των  ενημερωτικών εκδηλώσεων, που οργανώνει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στην έδρα του Ιδρύματος, στη Μυτιλήνη (και μέσω τηλεδιάσκεψης) η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας"

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποτελεί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο έχει θέσει πολύ υψηλά ως προτεραιότητα τη προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς, αλλά με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία και τη δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων προς την επίτευξή της.

Αντίστοιχα αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος τον οποίο επιτελεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας ως ένας νέος θεσμός, καθώς στηρίζει την ελεύθερη βασική έρευνα και τους νέους ερευνητές/τριες μέσω υποτροφιών για υποψήφιους/ιες διδάκτορες/ισσες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, η Διευθύντρια και τα στελέχη του  Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας ανέπτυξαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας των ερευνητών και ερευνητριών του και συζήτησαν για τις δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών υλοποίησης των χρηματοδοτουμένων έργων.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία βασιζόμενοι στη κοινή στόχευση τους, που δεν είναι άλλη, από τη ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, της αριστείας, και της υποστήριξης των νέων επιστημόνων/ισσων στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής προικισμένων Ελλήνων ερευνητών και ερευνητριών στο εξωτερικό.

 

Η Πρυτάνισσα,

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Μαρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Βασικό αρχείο

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg