ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Ν.Μ 354 ΣΕ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Ν.Μ 354 ΣΕ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ.

Μυτιλήνη,  29/08/2018

 

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                        

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην διαδικασία ένταξης του σκάφους Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Ν.Μ 354 σε νηογνώμονα.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω δαπάνης  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  και περιλαμβάνει τις εργασίες,  επιθεώρησης του σκάφους και έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη   06-09-2018  και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Κτιρίου Επιστημών της Θάλασσας , Α29  Λόφος Πανεπιστημίου κ. Χατζηλία Νικόλαο  τηλ. επικοινωνίας 2251036803  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: nxatzilias@marine.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Αυγ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg