Εργασίες επισκευής ενός UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εργασίες επισκευής ενός UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία την παροχή υπηρεσιών για Εργασίες επισκευής ενός UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου  της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 21-8-2020 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιους υπαλλήλους κ. Ζερβουδάκη Κυριάκο στο quasi@aegean.gr, τηλ. 22810-97043 και Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042.

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Αυγ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg