Εργασίες επισκευής οπλισμού, αποκατάστασης υγρομόνωσης, επιχρισμάτων και λιθοδομών του κτιρίου «Γυμνασίου» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εργασίες επισκευής οπλισμού, αποκατάστασης υγρομόνωσης, επιχρισμάτων και λιθοδομών του κτιρίου «Γυμνασίου» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία την παροχή υπηρεσιών για Εργασίες επισκευής οπλισμού, αποκατάστασης υγρομόνωσης, επιχρισμάτων και λιθοδομών του κτιρίου «Γυμνασίου» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24% για ένα έτος.

Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  30-6-2020 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042.

 

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιουν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg