Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID - 19 ΤΟ 2020. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID - 19 ΤΟ 2020.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID - 19 ΤΟ 2020.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Εργαστηρίου Κοινωνικής, Πολιτισμικής και Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας & του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, πραγματοποίησε έρευνα  για τη   μελέτη  των   συνθηκών ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων  και των οικογενειών στις συνθήκες της  πανδημίας COVID - 19

Οι ερωτήσεις και οι μεταβλητές που διατυπώθηκαν είχαν στόχο να διερευνήσουν τις αντιδράσεις τμήματος του γενικού πληθυσμού στις συνθήκες του ακραίου κοινωνικού και πολιτισμικού περιορισμού, κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020, λόγω της πανδημίας του Covid-19. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και το αρχικό δείγμα 417. Το δείγμα διαμορφώθηκε μέσα από μια ανοιχτή πρόσκληση, η οποία προωθήθηκε από μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν στις συνολικές λίστες αποδεκτών των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων αλλά και αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο διαδικτυακό δείγμα της έρευνας εκπροσωπούνται εντονότερα, η ηλικιακή ομάδα, 21-30 ετών (34%), ενώ οι υπόλοιπες έχουν μικρότερη ερευνητική συμμετοχή: <20 ετών (16%), 31-40 ετών (14%), 41-50 (18%), 51-60 (13%), ενώ τα άτομα με ηλικία άνω των 60 υπό εκπροσωπούνται κάτι που οφείλεται στα χαρακτηριστικά του δείγματος και στον τρόπο επιλογής του μέσα από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η σημερινή υγειονομική κρίση από την πανδημία του Covid-19, είναι η αρχή αλλά και το αποτέλεσμα μια παράλληλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο η αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει κοινωνικούς θεσμούς και κοινωνικά υποκείμενα ανθεκτικά αλλά και ικανά να αντιμετωπίσουν με δημιουργική αλληλεγγύη τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και ειδικότερα την εκτεταμένη κοινωνική ατροφία (social atrophy) και την κοινωνική ενδορήξη (social implosion). Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να προσφέρει επίσης μία μέθοδο ταχείας και επαναλαμβανόμενης έρευνας για τις καταστάσεις αναστοχασμού, ανάταξης και ανθεκτικότητας του κοινωνικού μας εαυτού σε συνθήκες ισχυρής κοινωνικής απόστασης, αυτοπεριορισμού και αποσύνδεσης από την οικονομία.

Η έρευνα ολοκληρώνεται με προτάσεις για την ανάγκη ενός πρωτόκολλου εφαρμογής και έρευνας δράσης της Κλινικής Κοινωνιολογίας με θέμα την διασφάλιση της αντοχής των ατόμων και των κοινωνιών που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής ενδορήξης λόγω της πανδημίας και κάποιες προτάσεις για μια ατομική και συλλογική στρατηγική.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε ένα αναλυτικό κείμενο 10.000 λέξεων που περιλαμβάνει πίνακες και γραφήματα. Το κείμενο θα δημοσιευτεί εντός του Μαΐου σε ειδικό τόμο που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,  με τίτλο «Ειδική Έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών για την πανδημία» Αθήνα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για την παρουσίαση σειράς εξειδικευμένων προδημοσιεύσεων  της έρευνας ή της συνολικής δημοσίευσης της, με την ευθύνη των ερευνητών συγγραφέων, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος/η να επικοινωνήσει με τον Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας κύριο Σωτήρη Χτούρη στα: s.chtouris@gmail.com,  htouris@aegean.gr ή με την Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση στο: a.zissi@soc.aegean.gr..

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg