Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Λέσβος

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας εστιάζει στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων για την ανάδειξη & την κοινωνική αξιοποίηση πολιτισμικών δεδομένων, αγαθών και υπηρεσιών.

To Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και ιδρύθηκε το 2000. Ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία της Πληροφορικής και των Πολιτισμικών Σπουδών, καθώς την τελευταία εικοσαετία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο το καινοτόμο και δυναμικό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Σε αυτό, οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται για την ανάλυση, μελέτη και προβολή του πολιτισμού, καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτισμικών τάσεων. Από την ίδρυσή του, το Τμήμα διερευνά, επεξεργάζεται και αναδεικνύει το αντίστοιχο πεδίο έρευνας στην Ελλάδα εστιάζοντας στις μεθόδους και στις τεχνικές με τις οποίες η ψηφιακή τεχνολογία αναπαριστά, αναδιαμορφώνει και αναδεικνύει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας. Παράλληλα, στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα συνδυάζουν τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιακών μέσων. Η εκπαιδευτική και η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζονται από άρτιο και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

•    Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

•    Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης

•    Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας

•    Εργαστήριο Μουσειολογίας

•    Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας

•    Εργαστήριο Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

•    Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Τηλεματικών Εφαρμογών

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Φάνης Κάιτατζης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

Τηλέφωνα

  • +30 2251036600
  • +30 2251036608

Fax

+30 2251036609

E-mail

secr@ct.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό