μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με καλάθι και χειριστή για την υποστήριξη ηλεκτρολογικών υπηρεσιών αντικατάστασης φωτιστικών στις κολώνες οδικού φωτισμού των Φοιτητικών κατοικιών Μυτιλήνης οκταώρου διάρκειας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με καλάθι και χειριστή για την υποστήριξη ηλεκτρολογικών υπηρεσιών αντικατάστασης φωτιστικών στις κολώνες οδικού φωτισμού των Φοιτητικών κατοικιών Μυτιλήνης οκταώρου διάρκειας

                                                                               Μυτιλήνη,  15/5/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί  στην       μίσθωση      , γερανοφόρου οχήματος με καλάθι και χειριστή  για την  υποστήριξη ηλεκτρολογικών υπηρεσιών αντικατάστασης  φωτιστικών στις κολώνες οδικού φωτισμού των Φοιτητικών κατοικιών  Μυτιλήνης οκταώρου διάρκειας .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή των ως άνω  υπηρεσιών  , είναι 400,00€ με το ΦΠΑ 17% (341,88 € πρό ΦΠΑ).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,   19-05-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και   με ηλεκτρονική αποστολή στα (e mail: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Μάιος 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg