μεταφορά γραφείων και εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου, στην τακτοποίηση αποθηκών και χώρων του υπογείου του κτιρίου διοίκησης καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

μεταφορά γραφείων και εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου, στην τακτοποίηση αποθηκών και χώρων του υπογείου του κτιρίου διοίκησης καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην μεταφορά γραφείων και εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου, στην τακτοποίηση αποθηκών και χώρων του υπογείου του κτιρίου διοίκησης καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων ευρώ (800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Τρίτη 06/12/2022 και ώρα 10:00  επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με την κ. Βελούτσου Βενετία τηλ. επικοινωνίας 22510 36922.

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:  vvel@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Δεκ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg