Είστε εδώ

ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής στο 2ο εκλογικό τμήμα (Σύρος) για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής