ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»! | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»!

Το Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων (120 ECTS) στο οποίο εμπεριέχεται και καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

 

Για 17η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες.

·         Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·         Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

·         Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

·         έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

·         έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

·         Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.nautilus.aegean.gr μέχρι την 09.06.2020

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  https://pms-msaem.pse.aegean.gr/   ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg