Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1984 ως «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών» και έχει ως σκοπό:

α) την προετοιμασία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, επιστημονικού δυναμικού υψηλής ποιοτικής στάθμης, σε θεωρητική κατάρτιση και ικανότητες, κατάλληλου να στελεχώσει θέσεις σε δομές προσχολικής και πρωτο‐σχολικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης σε συμβατικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και θέσεις εκπαιδευτικών σχεδιαστών κάθε μορφής εκπαιδευτικών εφαρμογών και προγραμμάτων, και

β) την προαγωγή των επιστημών της αγωγής, της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

Το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται γύρω από πέντε (5) επιστημονικά πεδία:

 1. Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής.
 2. Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής.
 3. Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού.
 4. Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου.
 5. Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται επιπλέον διεπιστημονικά και διαθεματικά στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό όλων των μαθημάτων, μέσα από την ανάπτυξη και την παιδαγωγική αφομοίωση της διάστασης των σπουδών Φύλου, Περιβάλλοντος, Ψηφιακότητας και Πολυπολιτισμού.

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

Οι  πτυχιούχοι  του  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ,  οικοδομούν  και  διαθέτουν  σύγχρονες,  άρτιες  και ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες καθώς και τις αναγκαίες ερευνητικές  ικανότητες  και  δεξιότητες  στις  επιστήμες  της  αγωγής  γενικά  και  της προσχολικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ειδικότερα.

Οι πτυχιούχοι του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ  είναι  ικανές  και  ικανοί:  

 • Να απασχολούνται με επάρκεια ως  εκπαιδευτικοί  προσχολικής  αγωγής  στον  δημόσιο και  τον ιδιωτικό  τομέα.
 • Να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά σε  θέσεις διοικητικών  στελεχών  της  εκπαίδευσης,  καθώς  και  σε θέσεις  εκπαιδευτικών  σχεδιαστών (σύμβουλοι, εμψυχωτές/τριες, διαχειριστές/τριες κ.λπ.) κάθε  μορφής  εκπαιδευτικών  εφαρμογών, δράσεων  και προγραμμάτων. 
 • Να  λειτουργούν αποδοτικά σε ποικίλα  πλαίσια, όπως:  σε προγράμματα  Υπουργείων &  Δήμων,  στην  οργάνωση  λειτουργίας  Βρεφονηπιακών  Σταθμών και Νηπιαγωγείων, σε προγράμματα επιμόρφωσης σε επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης & εκπαίδευσης ενηλίκων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τον σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων σπουδών. 

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Μαίρη Κωνσταντίνου

Τηλέφωνα

 • +30 2241099111
 • +30 2241099112
 • +30 2241099113

E-mail

TEPAES_Gramm@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού, Σχεδιασμού Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος, 85132

Current Style: Βασικό

espa.jpg