Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων των Δικτύων Ποτίσματος και Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Όμβριων κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη ετών 2023, 2024 & 2025 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων των Δικτύων Ποτίσματος και Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Όμβριων κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη ετών 2023, 2024 & 2025

Μυτιλήνη, 05/04/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων των Δικτύων Ποτίσματος και Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Όμβριων  κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη ετών 2023, 2024 & 2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 13.675,21€  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 2.324,79€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  10-04-2023 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας  με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στα (email: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου  του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Απρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg