Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021

Current Style: Βασικό

espa.jpg