Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της ΣΘΕ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της ΣΘΕ

Current Style: Βασικό

espa.jpg