Προμήθειας υλικών &παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθειας υλικών &παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Μυτιλήνη, 2/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί   στην ανάθεση ανά ομάδα δαπάνης ,

α.   Προμήθειας   υλικών συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων  κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Μυτιλήνη   .

β.  Παροχής  υπηρεσιών   συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων  κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Μυτιλήνη   .

Η συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 1884,00€ , που αφορά 2 ομάδες δαπανών α. για την ως άνω  προμήθεια   που ανέρχεται στο ποσό  των 884,00€  με τον  ΦΠΑ 17%  και β. για την  ως άνω Παροχή των υπηρεσιών  που ανέρχεται στο ποσό των 1000,00€ με τον ΦΠΑ 17%.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη   8η . 12ου.2022 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   &  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Δεκ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg