Είστε εδώ

Προμήθεια αλατιού για την λειτουργία συστημάτων αποσκλήρυνσης των κτηρίων ΦΚΜ και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  “αλατιού για την λειτουργία   συστημάτων αποσκλήρυνσης των κτηρίων ΦΚΜ  και Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.”

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας για  7000kg  αλατιού , που θα παραδοθεί τμηματικά με 10  παραδόσεις του (των 700kg), μια αν μήνα  επί τόπου των κτηρίων  του Παν/μίου Αιγαίου ( στα κτήρια Φ.Κ.Μ.  και  Διοίκησης),   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 980,00 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 166,60€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 13-3ου-2019 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Μαρ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό