προμήθεια ανταλλακτικού και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή από τεχνίτη φανοποιό στο με Α.Κ ΚΗΙ 6746 αυτοκίνητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ανταλλακτικού και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή από τεχνίτη φανοποιό στο με Α.Κ ΚΗΙ 6746 αυτοκίνητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Μυτιλήνη,  26/5/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικού και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή από τεχνίτη φανοποιό στο με Α.Κ  ΚΗΙ 6746  αυτοκίνητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Προϋπολογισμός  δαπάνης:  

Α/Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α

ΦΠΑ 17%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ Φ.Π.Α

1

Προμήθεια ανταλλακτικού (εμπρόσθιου προφυλακτήρα) για το με Α.Κ  ΚΗΙ 6746  αυτοκίνητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

213,67 €

36,33 €

250,00 €

2

Παροχή Υπηρεσιών τεχνίτη φανοποιού  στο με Α.Κ  ΚΗΙ 6746  αυτοκίνητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

192,31 €

32,69 €

225,00 €

ΣΎΝΟΛΟ

405,98

 

475,00 €

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  29-06-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και   με ηλεκτρονική αποστολή στα (e mail: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Ιουν 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg