προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2021) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2021)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2021) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 23-09-2021 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Οικονομικό Τμήμα (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,  κ.κ. Σχαλλίγ Μαριολέν, τηλ. επικοινωνίας 2251036925 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mariolen@aegean.gr).

 

Συνημμένα:

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Σεπ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg