προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου

Χίος 19/09/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής Μνήμες, Λάμπες βιντεοπροβολέων, Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες, Φορτιστής μπαταριών, Πρέσα RJ45, Κατσαβίδια Σετ κ.α. )» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.538,46 € (χίλια πεντακόσια τριάντα οκτώ  ευρώ και σαράντα έξη λεπτά) πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 261,54 (διακόσια εξήντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 26/09/2022 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Χίου, Μιχάλων 8 82132 Χίος κα Κυριακή Σαλιάρητηλ 2271035021 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: chios_oik_ypir@chios.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg