προμήθεια και εγκατάσταση ενός λέβητα Πετρελαίου ισχύος 349 kw μετά την αποξήλωση του σάπιου υπάρχοντος του κτηρίου ΞΕΝΕΙΑ Α του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια και εγκατάσταση ενός λέβητα Πετρελαίου ισχύος 349 kw μετά την αποξήλωση του σάπιου υπάρχοντος του κτηρίου ΞΕΝΕΙΑ Α του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Μυτιλήνη, 14/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί   στην ανάθεση  της   προμήθειας  και εγκατάστασης     ενός  λέβητα  Πετρελαίου , ισχύος 349 kw  ,  μετά την αποξήλωση του σάπιου υπάρχοντος  του κτηρίου ΞΕΝΕΙΑ Α του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη.

Η συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό  των  3650,00 € με τον  ΦΠΑ 17% , εκ των οποίων , ποσό 1479,00€ με τον ΦΠΑ 17% αφορά στην προμήθεια του Λέβητα και   ποσό 2171,00 € , αφορά στις Υπηρεσίες αποξήλωσης του σάπιου υπάρχοντα Λέβητα  και μεταφορά στην ανακύκλωση , μεταφορικών επί τόπου του Λεβητοστασίου και εγκατάσταση του .

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,  για το σύνολο της δαπάνης (προμήθειας Λέβητα  και υπηρεσιών εγκατάστασης ) να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή   18η  11ου - 2022 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   &  gmakaron@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Νοε 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg