Είστε εδώ

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μέσων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης με ταυτόχρονη συντήρηση των υφιστάμενων για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο για το έτος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μέσων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης με ταυτόχρονη συντήρηση των υφιστάμενων για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο για το έτος 2018».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 11.700,00€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 2.808,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 19-10-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου (Αθανασία Σπηλιοπούλου, τηλ. Επικοινωνίας 2254083015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail, nasiaspi@aegean.gr

Συνημμένα:

  • Τεχνική έκθεση
  • Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία