προμήθεια καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εταιρεία προμήθειας καυσίμων την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα, για το έτος 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.016,13€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 483,87€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν στο  email: nkas@aegean.gr υπόψη κας Κασκαμπά Κλεονίκης. μέχρι και την Δευτέρα  12-02-2018 και ώρα 12:00

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Φεβ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg