Προμήθεια τεσσάρων (4) AnchorAnchor Απορροφητήρων τύπου συρόμενου Inox 60cm για τις κουζίνες των 4 κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης (ΦΚΜ) και ενός ψυγειοκαταψύκτη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια τεσσάρων (4) AnchorAnchor Απορροφητήρων τύπου συρόμενου Inox 60cm για τις κουζίνες των 4 κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης (ΦΚΜ) και ενός ψυγειοκαταψύκτη

Μυτιλήνη, 8/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί   στην ανάθεση  Προμήθειας   τεσσάρων    (4)  Απορροφητήρων  τύπου συρόμενου  Inox   60cm  για τις  κουζίνες  των 4  κτηρίων των  Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης   (ΦΚΜ )  και ενός ψυγειοκαταψύκτη (για κουζίνα του κτηρίου Α των Φ.Κ.Μ).  

Η συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  τους  υπό προμήθεια  4 απορροφητήρες  είναι 600,00€  με τον  ΦΠΑ 17%  και η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  του   υπό προμήθεια   ψυγειοκαταψύκτη   είναι 550,00€ ,    με τον  ΦΠΑ 17%  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  12η  /12ου/2022 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   &  gmakaron@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Δεκ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg