Προμήθεια υλικών εξαερισμού αποθήκης χημικών του Τμ. Περιβάλλοντος και των υπηρεσιών εγκατάστασής τους | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια υλικών εξαερισμού αποθήκης χημικών του Τμ. Περιβάλλοντος και των υπηρεσιών εγκατάστασής τους

Μυτιλήνη,  7/7/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  ανά ομάδα δαπάνης ανάθεση,  α. της προμήθειας υλικών εξαερισμού αποθήκης χημικών του Τμ. Περιβάλλοντος και β. των υπηρεσιών εγκατάστασής τους .

Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 1778,40  € με τον ΦΠΑ 17%  σύμφωνα με τον  παρακάτω  προϋπολογισμό δαπάνης :  

Ομάδα α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ )

Α/Α

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογιζόμενο κόστος προ ΦΠΑ €

Ποσό

ΦΠΑ 17%€

Προϋπολογιζόμενο κόστος προ ΦΠΑ€

1

Ανεμιστήρας  τύπου PRF 125D2

  

690,00

117,30

807,30

2

Αεραγωγοί  9 μ

 

230,00

39,10

269,10

3.

Κάλυμμα ανεμιστήρα

 

100,00

17,00

117,00

4

Διάφραγμα ρύθμισης παροχής

 

50,00

8,50

58,50

Σύνολα ομάδας Α

1070,00

181,90

1251,90

Ομάδα β Υπηρεσίες εγκατάστασης

1

Υπηρεσίες εγκατάστασης  και ηλεκτρικής σύνδεσης των ως άνω ειδών (με μικροϋλικά)

450,00

76,50

526,50

Σύνολα

 1520,00

258,40

1778,40

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την             Τετάρτη     12-07-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και   με ηλεκτρονική αποστολή στα (e mail: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Ιουλ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg