προμήθεια 2 υπηρεσιακών σφραγίδων της Κοσμητείας για την κάλυψη των αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 2 υπηρεσιακών σφραγίδων της Κοσμητείας για την κάλυψη των αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  προτίθεται  να  προβεί  στην  προμήθεια  2 υπηρεσιακών σφραγίδων της Κοσμητείας για την κάλυψη των αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον,  να  μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 01-11-2017 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υποθέσεων  Κωνσταντινουπόλεως  1  Ερμούπολη Τ.Κ.84100 Σύρος  (Δέσποινα Μαραγκού τηλ. επικοινωνίας 2281097083) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: dmar@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Οκτ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg