Πολυτεχνική Σχολή | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολυτεχνική Σχολή

Σάμος
Σύρος
Χίος

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό ίδρυμα, του οποίου η επιστημονική ταυτότητα συγκροτήθηκε κυρίως μέσα από την ανάπτυξη νέων  γνωστικών πεδίων και αντικειμένων, κατά το πλείστον διεπιστημονικών,  στοχεύοντας  στην επίτευξη του οράματός του και φιλοδοξώντας στην εμπέδωση και περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του αλλά και της ελκυστικότητάς του στο ελληνικό  και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, επένδυσε στην ποιότητα της ακαδημαϊκής του συγκρότησης στηρίζοντας σταθερά την ίδρυση  Πολυτεχνικής Σχολής και την αποκατάσταση της θεσμικής ταυτότητας των σπουδών Μηχανικού διαμέσου της ένταξης των τριών ήδη λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών στην Σχολή αυτή. 

Η Πολυτεχνική Σχολή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στο Αρχιπέλαγος και αποτελείται από τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία λειτουργούν επί είκοσι σχεδόν χρόνια και περιλαμβάνουν:

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (έδρα Σάμος). Φοιτούν 1.353 φοιτητές και φοιτήτριες και έχουν αποφοιτήσει 1.022 επιστήμονες.
  • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (έδρα Χίος). Φοιτούν 1.013 φοιτητές και φοιτήτριες και έχουν αποφοιτήσει 627 επιστήμονες.
  • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (έδρα Σύρος). Φοιτούν 880 φοιτητές και φοιτήτριες και έχουν αποφοιτήσει 644 επιστήμονες.

Η Πολυτεχνική Σχολή στοχεύει να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον, υψηλής τεχνολογικής παιδείας, σε καινοτόμες και εμφατικές περιοχές όπως η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες, ο Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων, η Μηχανική της Διοίκησης και η Χρηματοοικονομική Μηχανική, που μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών µε ισχυρό διεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο καθώς και η εκπόνηση έρευνας αριστείας σε ένα εντυπωσιακό εύρος καινοτόμων επιστημονικών πεδίων.

Η αποστολή της Σχολής είναι η εκπαίδευση των αυριανών ηγετών της τεχνολογίας και η αναζήτηση επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων των καθηγητών και φοιτητών του. Αναπτύσσουμε τον Μηχανικό του σήμερα και του αύριο, απαλλαγμένο από χωρικούς περιορισμούς, δημιουργώντας επιστήμονες με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό, κριτικό, πολιτισμικά ενήμερο και επιχειρηματικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες

Στοχεύουμε       

  • Στην ανάδειξη του Μηχανικού μέσα από την επίλυση προβλημάτων με την χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων που παράγουν γνώση και δημιουργούν το θεμέλιο για την παραγωγή καινοτομίας.
  • Στην συνεχή διαμόρφωση της διδακτικής προσέγγισης με έμφαση την αξιοποίηση της ερευνητικής και πρακτικής διαδικασίας για την εκπαίδευση των φοιτητών και την επιμόρφωση επαγγελματιών στους χώρους της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας.
  • Στην εξωστρέφεια οδηγώντας τόσο τους αποφοίτους μας όσο και τις καινοτόμες λύσεις, όπως αναπτύσσονται μέσα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίας στα Τμήματα της Σχολής, στην αξιοποίηση τους από την κοινωνία.

Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης τα οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων μηχανικών ΑΕΙ αλλά και σχετικών ειδικοτήτων. Τα ανωτέρω επεκτείνονται και στις Διδακτορικές Σπουδές οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης αλλά και την προετοιμασία επιστημόνων που διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και βιομηχανικό στίβο.

Η Σχολή διοργανώνει ένα μεγάλο πλήθος δράσεων που περιλαμβάνουν Επιστημονικά Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Εκπαιδευτικές Εκδρομές, ενώ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν σημαντικά υψηλούς δείκτες απορρόφησης από την αγορά εργασίας σε αντικείμενα που άπτονται των σπουδών τους.

Τμήματα

Κοσμήτορας

Πέτρος Καβάσαλης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Ελευθερία Κιαλέ

Τηλέφωνα

+30 2281097092

E-mail

eng-sch-office@aegean.gr

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Πολυτεχνική Σχολή, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg